Te hoge en/of onregelmatige spreeksnelheid

Hoog spreektempo

Meest in het oog springende kenmerk van broddelen is het te hoge spreektempo. Mensen die broddelen hebben moeite hun spreeksnelheid te controleren (vertragen) en soms ook om te stoppen met spreken. Een van de aanjagers hierachter is het zogenoemde remmingstekort waar broddelende sprekers mee te kampen hebben.

Onregelmatig spreektempo

Het spreektempo van broddelende sprekers is vaak te weinig constant als gevolg van plotselinge versnellingen in hun spraak. Deze spurts ontstaan doordat broddelende sprekers de tijd die ze nodig hebben om iets te zeggen te kort inschatten, waarna ze zich genoodzaakt voelen het tekort aan tijd ‘in te halen’. Bij broddelen is dus ook de taalplanning verstoord.

Lees meer

Veel normale niet-vloeiendheden

Voorbeelden van normale niet-vloeiendheden zijn:

In elkaar schuiven van klanken

Een veel gezien symptoom bij broddelende sprekers is telescopie; het in elkaar schuiven (of weglaten) van lettergrepen, als gevolg van een te hoge spreeksnelheid. Meestal gebeurt dit bij langere, meerlettergrepige woorden. Het resultaat: korte spurts binnen woorden, ook wel intraverbale versnellingen genoemd. 

Lees meer

Verkeerde klankpatronen

Er zijn verschillende klankeigenschappen waarmee je betekenis aan je verhaal geeft. Bij broddelen gaat daarbij het nodige verkeerd.

PAUZES

Lees meer

MELODIE

Lees meer

VOLUME

Lees meer