Pauzes bij broddelen

Veel broddelende sprekers nemen hun pauzes op een verkeerde manier. Ze nemen te weinig of juist teveel pauzes, te korte of te lange, of op onlogische plekken in de zin. Dit doet afbreuk aan de betekenis van hun boodschap. Het op een juiste manier nemen van pauzes is dan ook essentieel voor een goede communicatie met anderen; voor mensen die broddelen zélf om hun gedachten te kunnen ordenen en anderzijds voor hun luisteraars om het verhaal goed te kunnen “verwerken”. Aan pauzes zijn daarom normen verbonden. Bekijk ook de video op deze pagina voor hoe je pauzes kunt meten. 

Weet je wat het gekke is? Ik heb nooit geweten dat het nemen van langere pauzes mij kon helpen om het broddelen te verminderen. Ik probeerde altijd mijn spraak te vertragen. Op zichzelf hielp dat prima. Maar pauzes helpen mij – als linguïstisch broddelaar – óók goed.

Michael