Broddelen congres: onze lezingen

Te snel voor woorden is regelmatig te vinden op congressen in binnen- en buitenland. We geven lezingen, workshops en organiseren informele bijeenkomsten. Volg op welk congres of gelegenheid we zijn om het verhaal van broddelen met de wereld te delen! Rutger Wilhelm als spreker boeken? Neem contact met ons op. Ook is individuele coaching mogelijk.

12 juni 2023

Key note speech cluttering Montreal 2022

Utrecht, Nederland

Voor de Nederlandse vereniging voor stottertherapie (NVST) zal Rutger Wilhelm samen met logopedist en broddeltherapeut Manon Spruit een uitgebreide workshop van 2,5 uur verzorgen tijdens een studiemiddag over stotteren en broddelen. De studiemiddag geeft inhoudelijke verdieping op het onderwerp door het inbrengen van onze ervaringen maar bijvoorbeeld door middel van literatuur, artikelen, websites en passages uit films. Tevens krijgen de deelnemers een opdracht, waarmee ook punten voor de Europese opleiding tot stottertherapeut (ECSF) kunnen worden behaald. Kortom, een belangrijke en broodnodige aanvulling op het curriculum van veel opleidingen Logopedie in Nederland.

5 februari 2023

Key note speech cluttering Montreal 2022

Israël (online)

Manon Spruit en Rutger Wilhelm zijn uitgenodigd om een webinar te verzorgen over broddelen bij Transcending Stuttering. De webinar is vrij te bezoeken voor iedereen en is Engelstalig. Veel logopedisten en ervaringsdeskundigen hebben hun weg naar deze website gevonden.

13 januari 2023

Key note speech cluttering Montreal 2022

München, Duitsland (online)

Om het jaar goed te beginnen geeft Rutger Wilhelm een online lezing voor studenten Logopedie van de universiteit van München, Duitsland. De lezing vindt plaats in het kader van een internationaal onderzoek onder Duitse en Poolse studenten. De resultaten worden in september ’23 gepresenteerd tijdens een congres in Katowice, Polen. Deelnemende studenten kunnen via deelname aan de lezingen punten verdienen voor hun opleiding.

12 december 2022

Key note speech cluttering Montreal 2022

Antwerpen, België (online)

In december ’22 geeft Rutger Wilhelm een online lezing voor logopedisten die lid zijn van EU fluency specialists, een organisatie vergelijkbaar met de American Board of Fluency Disorders. De lezing is getiteld ‘Broddelen: mijn verhaal’.

21 november 2022

Lezing broddelen hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim

In een uur durende sessie geeft Rutger Wilhelm een lezing geven voor tweedejaarsstudenten Logopedie van hogeschool Windesheim, de laatste jaren een terugkerend evenement waar de studenten veel aan hebben. Vaak is het de eerste keer dat ze iemand die broddelen ontmoeten en horen spreken, althans dat ze met de theorie van broddelen in hun hoofd een “live case” zien. 

28 augustus 2022

Cluttering conference: StammaFest Global conference

Liverpool, Engeland

In een uur durende sessie zal spreker Rutger Wilhelm een lezing geven op het STAMMAFest Global dat dit jaar in Liverpool plaatsvindt. De International Stuttering Association (ISA) heeft deze locatie gekozen. Titel van de lezing zal zijn: Inspirational learnings from a cross-cultural group of people who clutter”. De naam zegt het al; we bekijken de ervaringen van mensen die broddelen wereldwijd door een culturele bril.

29 mei 2022

Cluttering conference Key note World Congres on Stuttering Montréal

Montréal, Canada

Het Joint World Congress over stotteren en broddelen, kortweg JWCSC, is een uniek driejaarlijks congres dat academici, onderzoekers, logopedisten, mensen die stotteren en mensen die broddelen samenbrengt om een dialoog te hebben over actueel onderzoek, gezichtspunten en behandelingen voor stotteren en broddelen. Rutger Wilhelm van Te snel voor woorden heeft de grote eer om in Montréal een KEY NOTE SPEECH te verzorgen samen met Dr. Kathy Scaler Scott, een grote naam in de wereld van broddelen. De key note zal gaan over hoe onderzoekers, therapeuten en mensen die broddelen kunnen samenwerken om meer van elkaar te leren. Met als doel om uiteindelijk effectiever onderzoek op te zetten en behandelingen samen te stellen.

28 mei 2022

Key note speech cluttering Montreal 2022

Montréal, Canada

Samen met logopedist en broddeltherapeut Manon Spruit zal Rutger Wilhelm verschillende perspectieven het belang aanstippen van het krijgen van een juiste diagnose. Manon Spruit komt in haar praktijk veel cliënten tegen die eerst zijn gediagnosticeerd als een persoon die stottert maar na (her)beoordeling de diagnose broddelen krijgen. Het krijgen van de juiste diagnose verandert voor broddelaars de perceptie van hun spraak en zichzelf. Rutger Wilhelm zal vertellen wat er is veranderd in zijn leven toen hij ontdekte dat hij niet stotterde maar broddelde. Manon Spruit zal delen welke kenmerken belangrijk zijn om tot de juiste diagnose te komen en wat dit verandert voor de behandeling.

27 mei 2022

Cluttering conference Joint World Congress in Montreal 2022

Montréal, Canada

Op de eerste dag van het congres in Montréal neemt Rutger Wilhelm in zijn presentatie van een uur het publiek mee op een ontdekkingsreis. Met diverse verhalen, voorbeelden en anekdotes uit zijn persoonlijke leven en het leven van andere broddelende sprekers gaat hij in op vragen als: Wat gaat er om in het hoofd van broddelaars? Welke problemen komen broddelende sprekers in hun dagelijks leven tegen? Welke copingstrategieën zijn er? Hoe kunnen ze een positieve houding (blijven) aannemen? Hoe kan met broddelen omgegaan mentaal, emotioneel en in interactie met anderen? Het algemene doel is om te inspireren en tips te geven over hoe om te gaan met deze intrigerende vloeiendheidsstoornis.

22 april 2022

Key note speech cluttering Montreal 2022

Utrecht, Nederland

Op de Broddeldag in april gaan logopedisten en broddeltherapeuten Cathy Terleth en Manon Spruit met Rutger Wilhelm in gesprek over diverse aspecten van broddelen. Centraal staat de ervaringskant van broddelen (Rutger Wilhelm vertelt hoe de diagnose broddelen zijn leven heeft beïnvloed) maar we belichten ook de behandelkant ervan. Manon Spruit deelt vanuit haar perspectief als logopedist de verhalen van andere broddelaars die ze tegenkomt. Tijdens de dag gaan we in op vragen als: Waar lopen personen die broddelen in het dagelijks leven tegenaan? Hoe gaan zij met het broddelen om? En welke inzichten en handvatten zijn hiervoor?

18 maart 2022

Cluttering conference Belgian Fluency Specialists (VVL)

Gent, België

Wat een mooie eer is het om een presentatie te mogen geven op het congres van Vlaamse logopedisten in Gent! Het VVL-congres biedt een breed platform voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij verschillende parallelsessies zijn samengesteld rekening houdend met de verschillende stoornisgebieden in de logopedie: taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie en dyscalculie, stotteren en broddelen, neurogene communicatiestoornissen, dysfagie, stemstoornissen en spraak-en gehoorstoornissen. Tijdens onze lezing voor een goed gevulde zaal van stottertherapeuten brengt Rutger Wilhelm een verhaal ‘uit het hart’. Centrale boodschap voor logopedisten: kijk verder dan je neus lang is en blijf niet zomaar steken op de diagnose stotteren.

25 juni 2019

Cluttering conference ISA World Congress in Iceland

Hveragerdi, IJsland

Hoe mooi is het om maar liefst twee (!) lezingen te mogen verzorgen op het ISA World Congress in IJsland, getiteld “Embrace your stutter”. Gedurende een uur spreekt Rutger Wilhelm het publiek, bestaande uit een bonte mix van onderzoekers, therapeuten en mensen die stotteren of broddelen, toe over het fundamentele verschil tussen stotteren en broddelen. Ook behandelt hij wat je eraan kunt doen, hoe je meer inzichten krijgt ten aanzien van je spraak en hoe mensen die broddelen een positieve mindset kunnen behouden. Komt dat zien!

Overige lezingen

In binnen- en buitenland

Ook in het recente verleden heeft Rutger Wilhelm van Te snel voor woorden lezingen gehouden op verschillende gelegenheden en congressen in binnen- en buitenland. Live en online, voor kleine en grote groepen en over uiteenlopende onderwerpen die met broddelen te maken hebben.

Rutger Wilhelm als spreker boeken? Neem contact op.

 • Bevlogen spreker

 • Toegankelijk taalgebruik

 • Past verhaal aan op gelegenheid en publiek

 • Vertaalslag van theorie naar praktijk

 • Benadering vanuit meerdere perspectieven

Rutger Wilhelm International Conference Speaker on Cluttering
Cluttering conference International Fluency Association Congress Lisbon
 • HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), 2021

 • HU (Hogeschool Utrecht), 2021

 • Hogeschool Windesheim, 2021

 • Fontys Hogeschool, 2021

 • Spreekweekend Laarne, België 2020

 • Hogeschool Rotterdam, 2019

 • Universiteit van Silezië, Katowice, Polen, 2019

 • Adelphi University, New York, 2015

 • Congres International Fluency Association, Lissabon, 2015

 • Congres International Cluttering Association, Eindhoven, 2014