Diagnose broddelen

Als logopedist/stottertherapeut wil je er zeker van zijn dat je de juiste diagnose stelt: stottert de cliënt, broddelt deze, of is er sprake van een gemengde diagnose? Stottertherapeuten Dineke Bonnier en Anne van Eupen (tevens docent Logopedie bij Fontys Hogescholen), beiden deskundig op het gebied van de differentiaaldiagnostiek stotteren/broddelen, gaan in gesprek met Rutger Wilhelm, ervaringsdeskundige. Ze leggen uit wat er bij een diagnose voor broddelen komt kijken en wat belangrijke elementen zijn in de behandeling ervan. Tips van ervaren broddeltherapeuten!

Behandeling broddelen

Wil je meer lezen over hoe andere logopedisten/stottertherapeuten de diagnose broddelen bij hun cliënten stellen? Hoe zij de behandeling voor broddelende cliënten benaderen en opbouwen? En wat hun zoal opvalt tijdens de behandelsessies met broddelende cliënten? Onze bloggende therapeut Rivkah Blom (logopediepraktijk Almere) heeft een speciale interesse in broddelen en vertelt graag over de methodes die zij inzet om haar cliënten met broddelen te behandelen en de effecten die deze hebben. Regelmatig doet ze hier uitgebreid verslag van in een van haar interessante blogs.

#1: Meer bewustwording

Logopedist Rivkah Blom vertelt hoe zij de bewustwording van haar cliënt “Kyle” probeert te verbeteren. Onder meer het terugkijken naar een video-opname komt aan bod, en de eigen sensorische waarneming van de cliënt.

#2: Verstaanbaarder spreken

Kyle vervolgt de behandeling met een belangrijk doel: verstaanbaarder spreken. De eerste opdracht bestaat uit het uitstempelen van zijn naam bij telefoongesprekken. Rivkah Blom vertelt hoe ze dat met hem oefent en hoe hem dat afgaat.

#3: Melodie wekt sympathie

In een volgende sessie leert Kyle om met meer melodie, beklemtoning en intonatie te spreken om zo met meer betekenis te spreken. Rivkah en haar cliënt bespreken hoe hij dit zelf ervaart en welk effect zijn meer gevarieerde spraak op de luisteraar heeft. 

Aandachtspunten diagnose broddelen

Behalve dat broddelen en stotteren bij één patiënt gelijktijdig kunnen voorkomen, wordt de differentiaaldiagnose tussen beide aandoeningen bemoeilijkt door het feit dat ze een aantal symptomen gemeen hebben. Herhalingen, tussenwerpsels en tachylalie (te snel spreken) komen bijvoorbeeld voor bij zowel broddelen als stotteren. Er zijn echter ook duidelijke verschillen tussen de twee aandoeningen. Het belangrijkste verschil is ongetwijfeld dat de persoon die broddelt, zich tot op zekere hoogte niet bewust is van de storingen in zijn spraak, en zich er op geen enkele manier (of veel minder) zorgen over maakt. Terwijl de stotteraar zich pijnlijk bewust is van zijn probleem en alles zou doen om het te verbergen, praat de broddelaar gewoon door zonder zich al te veel zorgen te maken (althans dat is de veronderstelling). Op welke andere manieren lijken broddelaars te verschillen van stotteraars? Voormalig wetenschapper en logopedist Deso Weiss stelde op basis van tientallen jaren klinische ervaring een overzicht samen dat hij gebruikte bij de diagnose broddelen.

 

Verschillen Broddelen Stotteren
Zelfbewustzijn Weinig tot geen Goed
Spreken in stresssituaties Beter Slechter
Spreken in ontspannen situaties Slechter Beter
Concentreren op spraak Beter Slechter
Spreken na te zijn geïnterrumpeerd Beter Slechter
Korte antwoorden geven Beter Slechter
Spreken in een vreemde taal Beter Slechter
Voorlezen bekende tekst Slechter Beter
Voorlezen onbekende tekst Beter Slechter
Handschrift Gehaast, ongeremd Krampachtig, geremd
Attitude t.o.v. spreken Onverschillig Angstig
Psychologische attitude Extravert Eerder introvert
Doel in therapie Aandacht op details Aandacht afleiden van details