Te hoge en/of onregelmatige spreeksnelheid

Hoog spreektempo

Een van de meest in het oog springende kernsymptomen van broddelen is het te hoge spreektempo. Mensen die broddelen hebben moeite om hun spreeksnelheid te controleren. En soms ook om te stoppen met spreken. Een van de aanjagers hierachter is het zogenoemde remmingstekort waar broddelende sprekers mee te kampen hebben.

Onregelmatig spreektempo

Het spreektempo van broddelende sprekers is vaak te weinig constant. Dit is het gevolg van plotselinge versnellingen in hun spraak. Deze spurts ontstaan doordat broddelende sprekers de tijd die ze nodig hebben om iets te zeggen te kort inschatten. Hierdoor voelen ze zich genoodzaakt het tekort aan tijd ‘in te halen’. Bij broddelen zit de verstoring ‘m dan ook vooral in de taalplanning.

Veel normale niet-vloeiendheden

Door de hoge spreeksnelheid van de meeste broddelaars ontstaan al gauw veel normale niet-vloeiendheden in hun spraak. Dit behoort tot een van de kernsymptomen van broddelen.

In elkaar schuiven van klanken

Een andere veel gezien kernsymptoom van broddelen is telescopie, het in elkaar schuiven of weglaten van lettergrepen. Dit gebeurt meestal bij langere, meerlettergrepige woorden, als gevolg van een te hoge spreeksnelheid. Hierdoor ontstaan korte spurts binnen woorden, wat we ook wel intraverbale versnellingen noemen. 

Verkeerde pauzes en klankpatronen

Er zijn verschillende klankeigenschappen waarmee je betekenis aan je verhaal geeft. Bij broddelen gaat daarbij het nodige verkeerd.

PAUZES

MELODIE

VOLUME

Meest typische kenmerken broddelen

Als er zoveel mogelijke symptomen met broddelen gepaard gaan, welke zijn dan het meest belangrijk, zul je je misschien afvragen. Enkele vooraanstaande wetenschappers hebben in een speciale editie van de Journal of Fluency Disorders de symptomen opgesteld die het meest typisch voor broddelen zijn. Denk aan een te hoog aantal onvloeiendheden of een overdreven vlug en onregelmatig spreektempo. Professor Ken St. Louis heeft een werkdefinitie opgesteld; een “minimaal kader” dat aanwezig moet zijn om van broddelen te kunnen spreken. Daarnaast behoort bijvoorbeeld een afwijkend handschrift en abnormale spraakmotorische patronen tot de symptomen zoals klankherhalingen of lettergreepherhalingen. Ook zijn broddelaars zich vaak niet bewust zijn van hun verwarrende woorden en zinnen. In de zelftest vind je de meest voorkomende symptomen.

Wil je je eigen broddelsymptomen eens vergelijken met die van anderen? We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mensen die broddelen. Ook geven we persoonlijke coaching.