Hoe komt broddelen in de media?

Waarom moet broddelen in de media? Nou, omdat broddelen een onbegrepen stoornis is. Gelukkig raakt deze spraakstoornis wel steeds bekender. Dat komt onder andere doordat steeds meer media er melding van maken. Op deze pagina lees je een aantal artikelen die in kranten en vakbladen zijn verschenen. Lang niet compleet, maar het geeft een goed beeld van wat voor impact broddelen kan hebben op iemands leven.

Broddelen in dagbladen

Dat de Telegraaf een paginagroot artikel plaatste is goed nieuws voor de bekendheid van broddelen. Het artikel is ook te lezen op hun website (premium).

Ook de Gelderlander plaatste een paginagroot artikel over broddelen. Hierin werd nog maar eens aangestipt dat broddelen moet opboksen tegen een oceaan van onbekendheid in de samenleving. Het artikel is ook online te vinden.

YouTube

Hoe reageren mensen op de term broddelen? Hadden ze er al eens van gehoord? Snappen ze wat ermee wordt bedoeld? En kennen ze mensen die broddelen? We gingen de straat op om dit uit te zoeken. Check de video om te kijken wat onze zoektocht opleverde en of mensen zich in de kenmerken van broddelen herkennen!

Broddelen in vakbladen

In het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging van logopedisten, stond broddelen in december 2019 op de cover; een inleiding naar een uitgebreid artikel in diezelfde uitgave. Stottertherapeut Manon Spruit en ervaringsdeskundige Rutger Wilhelm kwamen in een gezamenlijk interview aan het woord.