Vind deskundige hulp

Als je broddelt of stottert, zoek je daarvoor natuurlijk een geschikte behandeling. Je wilt graag van een deskundige horen hoe jouw spreekpatronen eruit zien: spreek je vooral snel en onduidelijk, schort er iets aan je verhaalopbouw, of plan je je zinnen en woorden verkeerd? En wat zeggen anderen daarvan? Ook wil je er vast graag de vinger achter krijgen hoe snel je spreekt, waar je nu precies moeite mee hebt en welke gevolgen dat heeft voor de verstaanbaarheid of vloeiendheid van je spraak.

Maar waar zit die hulp? Kijk snel welke logopedisten/stottertherapeuten bij jou in de buurt broddelen kunnen behandelen.

Behandelen van broddelen

Iedere broddelende spreker is uniek en vertoont een eigen palet aan symptomen. Dat betekent dat de behandeling van broddelen maatwerk is. Toch zijn bepaalde onderdelen een voorwaarde voor behandeling. En komen ze standaard terug. De therapeut én cliënt aan het woord…

Aandachtspunten behandeling broddelen

Voordat je begint aan de behandeling voor broddelen is het van groot belang dat je de symptomen van broddelen in je eigen spraak herkent en weet aan te wijzen. Een vaak terugkomend element in de behandeling van broddelen is daarom het maken van (audio- of video-)opnames van je eigen manier van spreken. Zo weet je wat er precies verkeerd gaat en wanneer dat gebeurt. Ook is het van belang dat je snapt hoe je je spreektempo kunt meten en evalueren.

Daarnaast kan het, zeker in het begin van je behandeling, handig zijn om gebruik te maken van devices waarmee je je eigen spraak real time terug hoort. Deze techniek die dit mogelijk maakt, heet ook wel Delayed Auditory Feedback (DAF). Je hoort je stem dan vertraagd terug, bijv. met behulp van een app op je telefoon en een ‘oortje’. Er zijn verschillende apps, devices en programma’s op de markt waarmee je deze live feedback op je spraak kunt krijgen.

Uit welke oefeningen je behandeling vervolgens bestaat, hangt onder meer af van de symptomen in jouw spraak en de vorm van broddelen die jou het meest typeert.

Spreeksnelheid berekenen

Je spreeksnelheid is bij broddelen van cruciaal belang. Hoe beter je die weet te controleren, hoe minder je broddelt. Maar hoe bereken je je spreeksnelheid? Gelukkig is dat niet zo moeilijk. Download een programma, laad je opnames in en selecteer een paar fragmenten. Doing the maths is easy! Bekijk de video voor meer uitleg.

Spreektempo verlagen

Zodra broddelende sprekers zich beter bewust zijn van de slordigheden in hun spraak, richt de behandeling zich ten eerste op het verlagen van het spreektempo. Dit kan op verschillende manieren. Bekende technieken zijn syllable tapping en het nemen van pauzes. Syllable tapping – ook wel lettergreepuitstempeling genoemd – houdt in dat je met je vingers mee tikt bij iedere lettergreep die je uitspreekt. Of beter gezegd: die je uit móet spreken. Je raakt hierdoor beter bewust van het aantal lettergrepen dat met een woord of zin gepaard gaat. Dit helpt je de lettergrepen van elkaar te onderscheiden en in een constanter ritme te gaan praten, waardoor je beter verstaanbaar wordt. Vooral bij motorisch (fonologisch) broddelen is het vergroten van je lettergreepbewustzijn belangrijk. Het nemen van pauzes is als techniek bij uitstek geschikt bij linguïstisch (syntactisch) broddelen.

Variatie en pauzeduur bepalen

Naast je spreeksnelheid zijn er nog andere indicatoren die erop kunnen wijzen of je wel of niet broddelt. Zoals de variatie in je spreeksnelheid en de duur van je pauzes. Ook dat is gemakkelijk te berekenen. Heb je het rekenwerk gedaan? Vergelijk de uitkomsten dan met de normen.