Bestuur International Cluttering Association

Temidden van alle drukte zou ik bijna vergeten leuk nieuws te posten. Onlangs ben ik (Rutger Wilhelm) gekozen tot vice-voorzitter van de International Cluttering Association. Wauw. Mijn betrokkenheid bij de ICA begon op een conferentie in Nederland in 2014 en is sindsdien niet meer gestopt. Ik kan niet trotser en dankbaarder zijn om deel uit te maken van deze geweldige organisatie en groep mensen.

International Cluttering Association

Vice-voorzitter ICA

Als broddelaar hoop ik de komende jaren echt iets aan het bestuur toe te kunnen voegen, bijvoorbeeld door samen te werken met andere broddelaars en te ondersteunen bij het verspreiden van het verhaal van broddelen. Ook zie ik veel potentie in het helpen bij het samenbrengen van verschillende werelden, zoals die van onderzoekers, docenten, clinici, mensen die broddelen en hun directe omgeving. Ik heb echt het gevoel dat er nog zoveel van elkaar te leren is; alleen door onze koppen bij elkaar te steken en onderling relevante informatie te delen, zouden we kunnen proberen de hiaten te overbruggen die er nog zijn om broddelen voor de volle 100% te ontrafelen.

Deel het verhaal van broddelen

Dit is dan ook een uitnodiging aan iedereen die geïnteresseerd is in broddelen om hun ideeën, ervaringen, kennis en inzichten in te leveren en te delen voor dat ene doel: de discussie over broddelen levend houden, onze kennis verder ontwikkelen en behandelpraktijken verbeteren. Samen hebben we iets unieks te bieden!