Broddelen melodie

Monotoon spreken

Broddelen en melodie: hoe zit dat nu? Mensen die broddelen spreken soms op een vrij monotone manier. Dit resulteert al gauw in een langdradig en moeilijk te volgen verhaal. Een goed gebruik van melodie kan dus wonderen doen. Meer melodie draagt tenslotte bij aan goede overdracht van de boodschap. Het is bovendien aantrekkelijker om naar te luisteren. Een monotone manier van spreken kan op twee manieren tot uiting komen: spreken op dezelfde toonhoogte of in hetzelfde melodiepatroon. De laatstgenoemde vorm betekent dat sommige mensen die broddelen de gewoonte hebben om elke zin uit te spreken in dezelfde melodie. Vergelijk het met een plaat die steeds hetzelfde deuntje speelt. Dit heet ook wel melodische monotonie.

Melodie en intonatie oefenen

Voor iedereen die broddelt of onduidelijk spreekt helpt het om je bewust te zijn van de melodie en de intonatiepatronen in je spraak. Je kunt bijvoorbeeld leren om meer in toonhoogte te variëren. Of door meer nadruk te leggen op bepaalde woorden. Voor mensen die broddelen is het daarom goed om te weten dat er allerlei software tools online beschikbaar zijn die je hierbij kunnen helpen. Met deze software kun je bijvoorbeeld melodiepatronen in beeld brengen. Een voorbeeld van zo’n tool is Praat. In dit programma geeft een blauwe lijn je toonhoogte aan. Als de hoogste score binnen een tijdsbestek van 10 seconden een verschil van 80/100-200 Hz laat zien, dan is dit normaal. Een score lager dan 80 Hz (voor mannen) of 100 Hz (voor vrouwen) zien we als monotoon.