Vormen van broddelen

Ooit gehoord van fonologisch broddelen? Niet elke persoon die broddelt is dezelfde. Met andere woorden, iedere broddelaar heeft zijn eigen unieke kenmerken. Het hangt daarmee af van de combinatie van symptomen hoe het broddelen zich precies uit. Er zijn dan ook verschillende vormen van broddelen. Onderzoekers verdelen de aandoening grofweg in twee types.

Syntactisch broddelen

Symptomen als herhalingen, zinsrevisies (onafgemaakte zinnen) en stopwoordjes tasten de structuur van zinnen aan. Doordat dit de logica aantast, kunnen anderen broddelende sprekers niet altijd even goed volgen. De slordigheden hebben met name gevolgen voor de vloeiendheid van iemands spraak. Daarom zien we deze kenmerken vooral terug in wat we syntactisch broddelen noemen.

Fonologisch broddelen

Het in elkaar schuiven van lettergrepen, onduidelijk articuleren of het maken van versprekingen hebben vooral gevolgen voor de verstaanbaarheid van iemands spraak. Deze symptomen vinden plaats op woordniveau. Daarom heet dit ook wel fonologisch broddelen. Fonologie is een vakterm die ook wel klankleer betekent.

Beide vormen kunnen bij een en dezelfde persoon voorkomen. Lees meer over de technieken die je bij beide vormen van broddelen kunt inzetten.

Vormen van broddelen in wetenschappelijke literatuur

De exacte namen van de verschillende typen broddelen variëren. Professor Damsté beschrijft in de jaren tachtig drie subtypes van broddelen. Later bedachten andere onderzoekers er andere namen voor. David Ward gebruikt bijvoorbeeld graag twee categorieën, genaamd “linguïstisch broddelen” en “motorisch broddelen. Van Zaalen stelt voor ze te bestempelen als “syntactisch” en “fonologisch”. Welke versie je ook kiest, ze komen vrijwel allemaal op hetzelfde neer. Door de zelftest te doen en andere artikelen te lezen, kun je bepalen welk type broddelen je mogelijk hebt. Wij adviseren echter altijd om een ​​gedegen diagnose te laten stellen door een logopedist.

Natuurlijk kun je ook altijd onze hulp inschakelen.