Vormen van broddelen

Broddelen kan in 2 vormen worden ingedeeld:

Linguïstisch of syntactisch broddelen

Symptomen als herhalingen, zinsrevisies (onafgemaakte zinnen) en stopwoordjes tasten de structuur van zinnen – en daardoor hun logica – aan. Het zorgt ervoor dat anderen broddelende sprekers niet altijd even goed kunnen volgen. Deze slordigheden hebben met name gevolgen voor de vloeiendheid van iemands spraak.

Motorisch of fonologisch broddelen

Het in elkaar schuiven van lettergrepen, onduidelijk articuleren of het maken van versprekingen hebben vooral gevolgen voor de verstaanbaarheid van iemands spraak. Deze symptomen vinden plaats op woordniveau.

Beide vormen kunnen bij een en dezelfde persoon voorkomen. Lees meer over de technieken die je bij beide vormen van broddelen kunt inzetten.