Broddelen en ADHD: zijn ze verwant?

Er lijkt een verband te bestaan tussen broddelen en ADHD volgens onderzoekers. Mensen met ADHD ervaren dezelfde soort problemen als mensen met broddelen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld moeilijk concentreren, handelen vrij impulsief en vertonen gemakkelijk hyperactief gedrag.

Broddelen, wat is het

Cijfers over broddelen en ADHD

Deskundigen zeggen dat ruwweg 45 procent van de kinderen met ADHD een soort spraak- en taalstoornis heeft. Drie tot zes procent van de schoolgaande jeugd lijdt aan ADHD. Echter, 4-26 procent van de mensen die stotteren of stotteren hebben ook ADHD, waardoor deze groep aanzienlijk groter is.

Deze kinderen vertonen symptomen die lijken op die van ADHD, zoals harder praten, fluctuaties in toonhoogte en ongewone spraakpatronen zoals het nemen van te veel pauzes. Wanneer ze hun ideeën proberen te ordenen, herhalen ze vaak hun woorden en gebruiken ze veel opvulwoorden. Dit kan heel goed een neurologische oorzaak hebben, zoals een andere structuur in de frontale hersenkwab. Dit deel van de hersenen, dat wordt gebruikt bij besluitvorming, taalverwerking en concentratie, kan kleiner zijn bij mensen met ADHD.

Bovendien is ADHD niet de enige belemmering die vaak in verband wordt gebracht met broddelen. Mensen die broddelen hebben relatief vaak leerproblemen, apraxie, het syndroom van Gilles de la Tourette en autisme. Meer weten over broddelen en de symptomen ervan? Bekijk ook ons YouTube-kanaal en abonneer je op meer video’s. Of bestel het boek over broddelen, geschreven door een ervaringsdeskundige.