Speech over broddelen

Ongelooflijk! De tijd vliegt. We zijn nu nog maar een maand verwijderd van Montréal! Ik voel zo’n opwinding. Niet alleen om vrienden van over de hele wereld weer te ontmoeten (stotteraars, broddelaars, clinici en onderzoekers) en om meer nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om de mogelijkheid te hebben om een ​​keynote speech te geven samen met expert Kathleen Scaler Scott. Wat een absolute eer!

Key note speech cluttering Montreal 2022

JWCSC: Joint World Congress on Stuttering and Cluttering

Eind mei 2022 organiseert de prachtige stad Montréal (Canada) het driejaarlijkse Joint World Congress on Stuttering and Cluttering. Dit is een gezamenlijk initiatief van de International Fluency Association (IFA), de International Cluttering Association (ICA) en de International Stuttering Association (ISA). Het JWCSC, kortweg, is een uniek congres dat academici, onderzoekers, logopedisten, mensen die stotteren en mensen die broddelen samenbrengt voor dialoog en samenwerking over huidig ​​onderzoek, standpunten en behandelingen voor stotteren en broddelen. Welkome kennis die ik steevast gebruik voor in mijn coaching en boek.

Onderwerp van de key note 

De keynote speech die Kathleen en ik zullen geven, is getiteld “The waarde van samenwerking in onderzoek naar broddelen”. Een echte samenwerking tussen alle betrokken partijen is dé manier om het grote potentieel dat voor het oprapen ligt te ontketenen. We hebben echt het gevoel dat er nog zoveel van elkaar te leren is; alleen door onze koppen bij elkaar te steken en onderling relevante informatie te delen, zouden we kunnen proberen de hiaten te overbruggen die er nog zijn.

Houd ons in de gaten voor meer details over onze keynote speech!