Review Te snel voor woorden in het Pools…

Spreek ik Pools? Nee, dat niet. Maar dankzij onze beste vriend Google kon ik een interessant artikel van Dr. Monika Kaźmierczak van de Universiteit van Łódź (Polen) over mijn boek “Te snel voor woorden” heel goed begrijpen. Het is zo geweldig, ja zelfs louterend, om opnieuw te merken dat het boek goed wordt ontvangen door onderzoekers, logopedisten en mensen die broddelen. En dat van over de hele wereld. Het doet je al het harde werk dat erin is gestopt snel vergeten :).

Wat staat in de Review Te snel voor woorden?

Om je een glimp te geven van wat het artikel zoal beschrijft, en ik citeer: ” Unieke werken als deze – die tegelijkertijd inspirerend en informatief zijn, tot nadenken stemmen en de emoties van de lezer oproepen – komen niet vaak voor. Het kan de perceptie van logopedisten ten opzichte van hun cliënten veranderen vanwege een beter begrip van de spraakstoornis zelf. Logopedisten zullen ook bijzonder geïnteresseerd zijn in deze bundeling van kennis. Het boek bevat onder meer een uitgebreide verzameling aanbevelingen, een beschrijving van oefeningen voor gebruik in therapie en een overzicht van psychologische technieken en methoden die parallel met logopedie worden gebruikt.”

Ik ben in het bijzonder dankbaar dat de wetenschap dit oppikt. Goed gedaan, Monika Kaźmierczak en Katarzyna Wesierska!