Herhalingen

Iedereen maakt weleens een herhaling in z’n spraak. Zelfs de meest ervaren of getalenteerde redenaars doen dat. Daarom noemen we een herhaling een normale niet-vloeiendheid.

Wanneer het aantal herhalingen of normale niet-vloeiendheden op enig moment teveel wordt, raakt de communicatie erdoor verstoord. Bij broddelen kunnen herhalingen veelvuldig voorkomen: herhalingen van lettergrepen, woorddelen, woorden of zinsdelen. Herhalingen zijn een kenmerk van syntactisch broddelen.

De herhalingen bij broddelen verschillen van die bij stotteren doordat ze op een ontspannen manier worden gemaakt. Stotterende sprekers vertonen vaak krachtige klankherhalingen. Denk bijvoorbeeld aan: “A-A-Appel”. Een dergelijke gespannen klankherhalingen heet daarom een “stotter-niet-vloeiendheid”.