Herhalingen bij broddelen

Wat zijn herhalingen bij broddelen? Iedereen maakt weleens een herhaling in z’n spraak. Zelfs de meest ervaren of getalenteerde redenaars doen dat. Daarom noemen we een herhaling een “normale niet-vloeiendheid”.

Wanneer het aantal herhalingen of normale niet-vloeiendheden op enig moment teveel wordt, verstoort dat de communicatie. Bij broddelen is dat vaak het geval. De herhalingen komen in verschillende vormen voor. Deze verschillen van die bij stotteren doordat ze op een ontspannen manier worden gemaakt. Stotterende sprekers vertonen namelijk vaak krachtige klankherhalingen. Denk bijvoorbeeld aan: “A-A-Appel”. Een dergelijke gespannen klankherhaling heet daarom een “stotter-niet-vloeiendheid”.

De verschillende termen geven op zichzelf al aan dat het hier gaat om verschillende soorten uitingen van niet-vloeiendheid in iemands spraak.

Soorten herhalingen

Zoals gezegd gebruikt iedereen herhalingen in z’n spraak. Soms doen mensen dat opzettelijk, bijvoorbeeld om een ​​bepaald stukje informatie te benadrukken. Op die manier proberen ze de boodschap overtuigender of betekenisvoller te maken voor de luisteraar. Denk bijvoorbeeld aan: “Let it snow, let it snow”. Het resultaat kan zijn (maar dat hoeft niet) dat iemand zich nog meer betrokken voelt bij het onderwerp.

Broddelende sprekers gebruiken herhalingen om meer tijd te winnen. Er zijn verschillende soorten herhalingen:

 • Herhalen van zinnen of een groep woorden.
  • Voorbeeld: “Wie is die … wie is die man?”
 • Herhalen van enkele woorden.
  • Voorbeeld: “Wie … wie is die man?”
 • Herhalen van geluiden.
  • Voorbeeld: “sch-sch-scheren.”
 • Herhalen van lettergrepen.
  • Voorbeeld: “spre-spre-spreker.”

Uit onderzoek weten we dat mensen die broddelen veel meer herhalingen gebruiken dan mensen die stotteren. Herhalingen zijn een kenmerk van syntactisch broddelen. De resultaten uit dit onderzoek laten ook zien dat er verschillen zijn tussen de twee groepen sprekers; zowel in het type woordherhaling als de duur ervan.  Daarom moedigen we logopedisten aan om niet alleen de frequentie van herhalingen bij broddelen te analyseren, maar ook de aard van deze onvloeiendheden.

Meer weten over de kenmerken van broddelen? In het boek Te snel voor woorden lees je er alles over.