Zinsrevisies

Het ombouwen van een zin is heel normaal. Toch geldt, net als bij herhalingen, dat als dat te vaak gebeurt de communicatie erdoor verstoord raakt. Bij broddelen komen zinsrevisies veel voor. Voorbeelden zijn: ‘Ik fietste, uh.. ik liep naar huis’. Of: ‘Toen gingen we naar Amsterdam… uh, o nee, eerst waren we nog in Utrecht en zijn we, ehm… zijn we.. koffie gaan dr-… nee, hebben we gewinkeld. Volgens mij. Of was het andersom?’

Soms kondigt een broddelende spreker de ombuiging van zijn zin (of zijn verhaal) zelf al aan. Bijvoorbeeld: ‘Wacht even, misschien kan ik het beter zo uitleggen…’

Zinsombuigingen zijn een kenmerk van syntactisch broddelen.